Buro Overhoop | Voor een duurzame aanpak van eenzaamheid
47% van de volwassenen zegt zich vaker eenzaam te voelen dan wenselijk. Stel je voor, bijna 1 op de 2 mensen. Dat betekent dat jij regelmatig mensen ziet of spreekt die zich op dit moment eenzaam voelen.”

Tegen welke zaken lopen gemeenten en organisaties aan?

Wij beluisteren vanuit alle linies de twijfel of men ‘de eenzame’ wel bereikt. Wij zien welzijnsmedewerkers die cliënten niet in beweging krijgen en die zoeken naar een oplossing.
Wij horen in de praktijk vaak dat (beleids)medewerkers niet meer geloven in nog meer activiteiten organiseren. “Dat leidt niet tot oplossingen”, “Het is gewoon meer van hetzelfde” of “we vragen ons af of de echte eenzamen wel naar het inloopcafé komen”.
De mens met last van eenzaamheid zegt dat zo’n activiteit best leuk is, maar dat je vervolgens toch weer zelf verder moet, met je gevoelens van eenzaamheid.
Wij ervaren het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid bij alle betrokkenen, professionals en vrijwilligers om iets te doen aan die eenzaamheid. Desondanks leeft, de vraag “bereiken we onze doelgroep wel, hoe krijgen we ze in beweging en lossen we wel echt iets op? In de meeste organisaties die wij ontmoeten.
(Wellicht ben je om die reden wel hier, op zoek naar antwoorden.)

Wat is eenzaamheid?

Om eenzaamheid gedegen en duurzaam aan te pakken raden wij aan om van een wetenschappelijke basis te vertrekken. Eenvoudig uitgelegd zit het zo:
Eenzaamheid is een signaal van je brein dat je behoefte aan contact niet goed is ingevuld. Het wil je aanzetten tot actie. Net als dorst een signaal is dat je moet drinken. We voelen ons allemaal weleens eenzaam. Dat is heel gewoon. Eenzaamheid wordt pas een probleem wanneer het te lang duurt, wanneer je er last van krijgt.
Uiteindelijk is het juiste contact wel hetgeen je nodig hebt. Echter wanneer eenzaamheid lang duurt verandert dat de werking en structuur van je brein zodanig dat je niet in staat bent op een goede wijze het bij jou passende contact aan te gaan. Het aanbieden van contact is in deze situatie dan ook niet zinvol als oplossing.
Van ‘last van eenzaamheid’ naar ‘kunnen omgaan met gevoelens van eenzaamheid’ vergt een verandering van degene die zich eenzaam voelt.
Met onze duurzame aanpak van eenzaamheid help je degene met last van eenzaamheid zelf veranderen. Zodat hij of zij weer zelfstandig verder kan met het netwerk dat bij hem of haar past.

Wat verandert hierdoor?

Op dit moment kenmerkt de aanpak van eenzaamheid zich door signaleren bij de ander, de ander activeren en contact aanbieden. Vanuit de landelijke overheid wordt hierbij gestuurd op de doelgroep ouderen. De laatste jaren is er ook meer aandacht voor jongeren.
Wij staan voor een aanpak.
  • Vanuit de visie van zelfsturing, zolang het kan. Blijvende steun waar nodig;
  • Waarbij (op termijn) iedere burger weet wat eenzaamheid is en wat hij zelf kan doen en wanneer hulp vragen nodig is;
  • Waarbij mensen, al dan niet met gebruikmaking van het huidige aanbod, in de gelegenheid zijn hun netwerk te onderhouden;
  • Waarbij de juiste hulp voorhanden is om mensen te begeleiden in hun veranderingsproces van last van eenzaamheid naar kunnen omgaan met gevoelens van eenzaamheid;
  • Zodat mensen daarna weer al dan niet met gebruikmaking van het huidige aanbod zelf hun eigen netwerk opbouwen en onderhouden;
  • Waarbij organisaties, gemeenten en coalities beschikken over de kennis en vaardigheden om mensen op de juiste manier te helpen.

Hoe doen wij dat?

De weergegeven video geeft in een aantal minuten een goed beeld van onze visie, gestructureerde aanpak en manier van werken. Een beeld van hetgeen je van ons mag verwachten en welke knelpunten binnen jouw aanpak of organisatie worden opgelost.

Meer inspiratie? Maak een afspraak!

Ben je geïnspireerd geraakt? Heb je meer vragen? Vraag je je af wat je anders kunt doen? Dat hopen we.
Je bent van harte welkom voor een inspiratiesessie van 45 minuten. Hierin denken we geheel vrijblijvend met je mee wat voor jouw organisatie helpend kan zijn op dit moment.
Alle rechten voorbehouden © , Buro Overhoop.
Huisstijl en illustraties door Webklaar | Website ontwerp, beheer en onderhoud door LinQxx.