Buro Overhoop | Voor een duurzame aanpak van eenzaamheid

Uit de praktijk

Wij ondersteunen gemeentes en organisatie bij de ontwikkeling van een eigen succesvolle en duurzame aanpak van eenzaamheid. Je krijgt bij ons doordachte, onderbouwde en creatieve begeleiding op maat bij jouw proces. Gestructureerd, want we werken met een stappenmodel. Vanzelfsprekend sluiten we aan bij de vraag die jij op dat moment hebt. Bij de stap die jij te nemen hebt. En we houden rekening met wat er al goed werkt.

Wij maken onszelf overbodig

Voor degene met last van eenzaamheid streven we naar zelfsturing waar mogelijk. Ook in onze begeleiding in jouw organisatie werken wij toe naar een moment dat je alle kennis in huis hebt, zodat onze ondersteuning niet meer nodig is.
Wil je hier meer over weten? Bekijk onze video.

Alleen trainen kan ook

Wanneer je onze video hebt bekeken is je vast opgevallen dat een substantieel deel van onze begeleiding zit in voorlichting en training.
De trainingen zijn gebaseerd op de rollen die mensen hebben in de aanpak van eenzaamheid. De één voert het eerste gesprek, de ander diagnosticeert en verwijst en de volgende voert interventies uit. Voor elke rol is specifieke kennis en zijn specifieke vaardigheden belangrijk.
Dikwijls start een organisatie met een bijeenkomst voor alle betrokkenen. Om het eerste draagvlak te creëren voor een gezamenlijke visie en aanpak. Daarna worden betrokkenen opgeleid, toegespitst op hun rol.
Onze trainingen zijn ook los van een begeleidingstraject in te kopen. Wij kunnen zowel live als online opleidingen verzorgen. Om een indruk te geven, hierbij enkele voorbeelden.
Neem contact op om te kijken wat het meest geschikt is voor jouw gemeente of organisatie: een gestructureerde aanpak of enkel een training. We lichten trouwens met plezier toe waar elk van hiernaast vermelde trainingen zich in ons model bevinden en welke toegevoegde waarde ze aan het geheel bijbrengen.
 • Startbijeenkomst

  In een bijeenkomst van 2 uur doen de deelnemers de belangrijkste kennis op over eenzaamheid. Tevens doet de deelnemer inzicht op over het eigen gevoel van eenzaamheid. Daaruit wordt helder wat je kunt met signaleren en hoe belangrijk een gesprek over eenzaamheid is. Er is altijd gelegenheid tot interactie.
 • Korte scholing voor beleidsmedewerkers en beslissers

  Een live onlinetraining, waarin we kennis delen, wat is het, welke oorzaken zijn er en welke gevolgen. We vragen naar de knelpunten en lichten met het model van aanpak toe hoe je oplossingen vindt. Er is ruimte om vragen te stellen. Duur 1,5 uur.
 • Eéndaagse training voor degene die het eerste gesprek voert

  Voorwaarde voor deze opleiding is het bijwonen van een startbijeenkomst. De ervaring leert dat nieuwe kennis beklijft door herhaling. Met gesprekstechnieken en oefeningen leer je het belang van waarden in het leven en hoe deze leiden tot een verdiepend gesprek. Deze dag leer je je eigen waarden kennen.

  Hoe voer je een gesprek met de beste aansluiting bij je cliënt of maatje? Hoe vraag je of iemand zich eenzaam voelt? En welke informatie geef je dan? Naar wie kun je doorverwijzen?

  Deze technieken worden aangevuld met kennis die voortborduurt op de startbijeenkomst. Bijvoorbeeld over signaleren. De dag brengt kennis, inzicht en vaardigheden. Je kunt beter je rol en positie bepalen. We vragen de deelnemers altijd wat zij willen meenemen uit zo’n dag en zorgen dat er aandacht is voor die wensen, zodat iedereen aan het eind van de dag tevreden naar huis gaat.
 • Training voor de intakers en verwijzers

  In deze rol heb je de vaardigheden nodig om te beoordelen welke interventie past bij de cliënt. We gaan in op criteria, de eenzaamheidstest en hoe deze helpend kan zijn. Gesprekstechnieken worden afgestemd op de wens en het ervaringsniveau. Ook voor deze training is de startbijeenkomst een must. Vanzelfsprekend kunnen we deze in de training inbouwen. Trainingsduur is afhankelijk van je wensen. We maken deze op maat.
 • Creatief Leven

  Creatief Leven is bedoeld voor iedereen die eenzaamheid als een last ervaart en daar graag verandering in wil brengen. Je kunt deze interventie voor een groep cliënten inkopen.
  • In deze cursus van 8 bijeenkomsten doen de deelnemers bijna spelenderwijs kennis op over eenzaamheid. De cursisten (her)ontdekken wat ze zelf belangrijk vinden, wat ze graag willen. De deelnemer brengt in kaart waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Zo ontstaat langzaam het beeld van de verandering, of de aanvulling die de deelnemer ambieert. Ieder maakt een eigen plan van aanpak en voert dit ook daadwerkelijk uit. Met deze methodiek beschikt iedere cursist over een aanpak voor het leven.

  • Elke bijeenkomst kent vaste elementen, theorie, opdrachten, een creatief aspect. We passen individuele coaching toe in de groep. Dat wil zeggen dat elke deelnemer een eigen proces doorloopt, maar wel samen met de groep. Je deelt dat wat je wilt delen. Belangrijk zijn individuele opdrachten, het prikkelen van de zintuigen, samenwerken, ontdekken en samen plezier maken. In de 8 bijeenkomsten werken we er aan dat elke cursist weer lekker in zijn vel zit. Zodat deze zelf zijn leven weer kan invullen op een manier die bij hem past. De stress, veroorzaakt door gevoelens van eenzaamheid, wordt gereduceerd. Als begeleider zorgen we voortdurend voor een sfeer van veiligheid, vertrouwen, hoop en zicht op verandering.

  • Wij zijn opgeleid en gecertificeerd om met deze methodiek te mogen werken.
  • Bekijk hier een video om meer informatie te krijgen over eenzaamheid:
Alle rechten voorbehouden © , Buro Overhoop.
Huisstijl en illustraties door Webklaar | Website ontwerp, beheer en onderhoud door LinQxx.